To check the validity of ECMT Certificate of Roadworthiness Test, please enter the last six characters of VIN-number of the vehicle in the search box:
 Для перевірки чинності ЄКМТ-сертифіката придатності до експлуатації введіть шість останніх знаків VIN-номера транспортного засобу у пошукове вікно:
 Для проверки действия ЕКМТ-сертификата пригодности к эксплуатации введите шесть последних знаков VIN-номера транспортного средства в поисковое окно:


VIN:

Система працює у тестовому режимі. Для уточнення інформації звертайтесь за телефонами
The system is in a test mode. To clarify information, please call

+38 (050)-405-03-24, +38044-201-08-87, +38044-455-67-74.

e-mail:cemt@insat.org.ua